Referencie

2013 – 2015

 • Tulská – bytový dom – obnova sokla (2015)
 • Badín – rekonštrukcia rod.domu (2015)
 • Môlča B.B. – zateplenie rod.domu 330 m2, okapový chodník (2014)
 • Bytový domDružby – zateplenie fasády (2014)
 • Bytový Dom Park -zateplenie fasády 1800 m2 (2014)
 • Partizánska 58-62, B.Bystrica – plastové okná (2014)
 • Školská ul.B.Bystrica – dokončovacie stavebné práce na novostavbe, zateplenie fasády (2014) strojové omietky, SDK stropy, samonivel. poter, minerálne omietky, obklady, dlažby
 • THK, B.Bystrica – rekonštrukcia 3-izb.bytu (2013)
 • Ružomberok – rekonštrukcia laboratória – hliníkové presklenia (2013)
 • Hiadeľ – rekonštrukcia rod.domu (2013)
 • Horný Jelenec – zateplenie rod.domu (2013)
 • Kráľovoholská 16-19, B.Bystrica – rekonštrukcia vstupných schodov (2013)
 • Magurská ul.35-39, B.Bystrica – rekonštrukcia vstupných schodov (2013)
 • Limbová ul 13-17, B.Bystrica – plastové pivničné okná, vchodové dvere (2013)
 • Harmanec – bezbariérový vstup (2013)
 • Harmanec – výstavba autobusových zastávok (2013)
 • Sásová, B.Bystrica – rekonštrukcia 3-izb.bytu (2013)
 • Karlovo, B.Bystrica – zateplenie rod.domu (2013)
 • Dobrá Niva – rekonštrukcia kúpelne (2013)
 • Sl.ľupča – rekonštrukcia rod.domu (2013)
 • AAA auto, B.Bystrica – maliarske práce (2013)
 • Dolná Mičiná – dokončovacie stavebné práce na novostavbe (2013)
 • Dolný Harmanec – rekonštrukcia podkrovia (2013)

2004 – 2012

 • Partizánska ul.,B.Bystrica, rekonštrukcia 3-izb.bytu (2012)
 • Okružná ul.,B.Bystrica, rekonštrukcia 2-izb.bytu (2012)
 • Kremnička, B. Bystrica – novostavba – plastové okná (2012)
 • Kráľovoholská 1-6, B.Bystrica – rekonštrukcia vstupných schodov (2012)
 • Nitra, SSpSAP – rekonštrukcia kaplnky (2012)
 • SNP 58, B.Bystrica, rekonštrukcia 3-izb.bytu (2012)
 • Partizánska cesta 58-62, B. Bystrica – pivničné okná 22 ks (2012)
 • Viestová 26, B.Bystrica – rekonštrukcia vstupných schodov (2012)
 • Magurská 35-39,B. Bystrica – pivničné okná 21 ks (2012)
 • Horná Mičiná, B. Bystrica – novostavba – plastové okná (2012)
 • Kremnička, B. Bystrica – novostavba – plastové okná (2012)
 • B.Bystrica – zateplenie štyroch rodinných domov (2011)
 • Rekonštrukcie rodinných domov (2011)
 • Rudohorská 32,B.Bystrica – rekonštrukcia okapového chodníka (2011)
 • Rudohorská 32,B.Bystrica – rekonštrukcia vstupných schodov (2011)
 • Sampor – Kláštor Premenenia Pána, Stavba portálu (2011)
 • Karpatská 4, Banská Bystrica – dlažba 110 m2 (2010)
 • Magurská 41-51, Banská Bystrica – pivničné okná  36 ks(2010)
 • Poľnohosp. družstvo Podlavice – 18 okien, 2 x vchod. dvere (2010)
 • Karpatská 4, Banská Bystrica – Oprava zadných schodov (2010)
 • Šalková – Rodinný dom -26 okien ( 2010 )
 • Rudohorská 32, Banská Bystrica – Výmena copilitov a Hliníkových dverí (2010)
 • PEFATOP s.r.o. – Žilina – stavba rampy (2010)
 • Desiatky rodinných domov – Banská Bystrica, Šumiac,…(2004-2010)
 • Stovky bytových jednotiek – Banská Bystrica, Zvolen,… ( 2004-2010)
 • STIRILAB s.r.o. – Ružomberok – stavebné úpravy (2009-2010)
 • Skladové priestory – Banská Bystrica – 116 okien (2009)
 • Domov dôchodcov – Brezno – 160 okien (2008)
 • SVS – Lučenec – 25 okien (2006)
 • Čistička odpadových vôd – Lučenec – 40 okien (2006)
 • Administratívna budova – Poltár – 55 okien (2006)
 • Základná škola – Kalinovo 35 okien + schodišťové presklenia (2006)
 • Výskumný ústav – Vlkanová – 30 okien (2005)
 • Lekáreň „U zeleného hada“ Zvolen – výklady + dvere, rekonštrukcia lekárne (2005)
 • VÚ Sliač – 250 okien(2005)
 • Administratívna budova – Lupčianka – vnútorné a vonkajšie presklenia s dverami (2005)
 • Pamiatkový úrad – Banská Bystrica (2004)